Alvorleg åtak på nynorsken

Ei arbeidsgruppe har laga forslag til ny læreplan i norskfaget. I eit brev til undervisningsminister Kristin Halvorsen skisserer Utdanningsdirektoratet fleire løysingar. Dette er ikkje gode nyheiter for nynorsken.

SV-statsråd Halvorsen var i går ute i ei rekkje media og hevda at det er urealistisk å forlanga at elevane skal vera like gode i hovudmål og sidemål. Kunnskapsministeren hevdar at ho har fått klokkeklare tilbakemeldingar frå både lærarar og elevar, om at norskfaget er vorte altfor omfattande og arbeidskrevjande.

slike arbeidsmengder kan me ikkje halda fram med på leggja på ungdomane, tykkjer statsråden. Difor har ho gjeve uttrykk for at ho vil støtta framlegget om å fjerna eigen karakter i sidemål. Sidemålet blir redusert til ein parentes, rett og slett.

Noregs Mållag er, som ventande kan vera, misnøgd og karakteriserer utspelet som svært dramatisk for nynorsken. Mållaget minner om at alle dei tre regjeringspartia gjekk til val på at dei skulle styrkja nynorsken og jobba for meir likestilling mellom nynorsk og bokmål. I SV sitt arbeidsprogram 2009 2013, under punktet les me følgjande: «SV vil styrkje nynorskopplæringa både som hovud og sidemål.»

Å støtta eit framlegg som fjernar sidemålet, kan ikkje ein gong SV hevda er i samsvar med programmet dei gjekk til val på. Mållagsleiar Håvard B. Øvregård seier dette både er ei svekking av norskfaget og av nynorsk som offisielt språk. Og at jamstellinga mellom nynorsk og bokmål er i fare dersom det ikkje er eigen karakter i begge målformene.

Det har han sjølvsagt heilt rett i. Det er nynorsken, og berre nynorsken, som vil tapa dersom sidemålet blir fjerna. Argumentasjonen om at det er for tøft for norske ungdom anno 2012 å læra seg to målformer, er ikkje til å tru. Me nektar å vera med på at nivå og kapasitet hjå norske ungdomar er så kraftig svekt dei siste tiåra.

Dette handlar etter vårt skjøn ikkje om kapasitet og evne. Det handlar om vilje og motivasjon. Når både lærarar og politikarar snakkar ned sidemålet i praksis nynorsken på denne måten, er det ikkje nett eigna til å få fleire til å velja seg nynorsk.

Elles reknar me med friske tak om dette i regjeringa sitt underutval, kva seier du, Liv Signe Navarsete?

Vist 505 ganger. Følges av 1 person.
Annonse