For mykje halvgodt

I går vart det store Vestlandstreffet avslutta i Balestrand. I tre heile dagar til endes har reiselivsfolk vore samla for å snakka om og utveksla erfaringar frå denne næringa, som er så viktig for regionen vår.

Tre tema stod sentralt under konferansen, opplevingsturisme, industrielt reiseliv og cruiseutvikling. Midt i fatet for sogneregionen alle tre, skulle me tru, og soleis viktig å setja på dagsorden.

Det er større grunn til å diskutera at det er brukt ressursar på å finna ut at folk er viktig for å skapa attraktive reisemål. Dette er nemleg det mest sentrale funnet i ein rapport som Telemarkforsking har laga for Distriktssenteret.

Då rapporten vart presentert tysdag konstaterte Lars Ueland Kobro frå Telemarkforsking at det både i planlegging og marknadsføring av Noreg blir gjeve inntrykk av at det er naturen som sel dette landet.

telemarkforsking har forska seg fram til at dette er ei sanning med modifikasjonar. Og at desse natur- og kulturkvalitetane berre er ei råvare om ingen foredlar dei til eit reiselivsprodukt.

Dette har altså ein seriøs institusjon som Telemarkforsking brukt tid på å forska seg fram til.

For sjølvsagt er det slik! Du kan jo elles snu dette på hovudet og lura på kva folk kunne bidra med utan fjorden, utan isbreen, fjella, og elvane? Hadde det nytta mykje med kreative reiselivsfolk utan desse naturgjevne fordelane?

Neppe – folk reiser i hopetal til Syden på grunn av sola – dei ville ikkje kome i flokk og følgje hit berre på grunn av vêret vårt. Noreg er rett og slett for usentralt plassert til at turistane hadde kome utan den spektakulære naturen me er vesigna med.

Sjølvsagt heng folk og natur saman. Og sjølvsagt har Telemarkforsking eit poeng når dei peikar at folk – me som bur i dette fantastiske fjordlandskapet – som turistar kjem frå alle verdshjørne for å oppleva – gjer det me kan for at desse gjestene skal få så mykje ut av besøket som mogleg.

Dette er elles eit tema me har teke opp ei rekkje gonger. Reiselivsnæringa må profesjonaliserast, sesongen og opningstider må utvidast – og tilbodet løftast. Korleis få mykje meir lokalprodusert mat og drikke på bordet, gjerne servert av litt fleire innfødde sogningar, kunne det med fordel ha vore forska litt meir på.

Det er for mykje halvgodt i norsk reiseliv – og det er ikkje naturen si skuld.

Vist 77 ganger. Følges av 1 person.
Annonse