Viser arkivet for september, 2013

For mykje halvgodt

I går vart det store Vestlandstreffet avslutta i Balestrand. I tre heile dagar til endes har reiselivsfolk vore samla for å snakka om og utveksla erfaringar frå denne næringa, som er så viktig for regionen vår.

Tre tema stod sentralt under konferansen, opplevingsturisme, industrielt reiseliv og cruiseutvikling. Midt i fatet for sogneregionen alle tre, skulle me tru, og soleis viktig å setja på dagsorden.

Det er større grunn til å diskutera at det er brukt ressursar på å finna ut at folk er viktig for å skapa attraktive reisemål. Dette er nemleg det mest sentrale funnet i ein rapport som Telemarkforsking har laga for Distriktssenteret.

Då rapporten vart presentert tysdag konstaterte Lars Ueland Kobro frå Telemarkforsking at det både i planlegging og marknadsføring av Noreg blir gjeve inntrykk av at det er naturen som sel dette landet.

telemarkforsking har forska seg fram til at dette er ei sanning med modifikasjonar. Og at desse natur- og kulturkvalitetane berre er ei råvare om ingen foredlar dei til eit reiselivsprodukt.

Dette har altså ein seriøs institusjon som Telemarkforsking brukt tid på å forska seg fram til.

For sjølvsagt er det slik! Du kan jo elles snu dette på hovudet og lura på kva folk kunne bidra med utan fjorden, utan isbreen, fjella, og elvane? Hadde det nytta mykje med kreative reiselivsfolk utan desse naturgjevne fordelane?

Neppe – folk reiser i hopetal til Syden på grunn av sola – dei ville ikkje kome i flokk og følgje hit berre på grunn av vêret vårt. Noreg er rett og slett for usentralt plassert til at turistane hadde kome utan den spektakulære naturen me er vesigna med.

Sjølvsagt heng folk og natur saman. Og sjølvsagt har Telemarkforsking eit poeng når dei peikar at folk – me som bur i dette fantastiske fjordlandskapet – som turistar kjem frå alle verdshjørne for å oppleva – gjer det me kan for at desse gjestene skal få så mykje ut av besøket som mogleg.

Dette er elles eit tema me har teke opp ei rekkje gonger. Reiselivsnæringa må profesjonaliserast, sesongen og opningstider må utvidast – og tilbodet løftast. Korleis få mykje meir lokalprodusert mat og drikke på bordet, gjerne servert av litt fleire innfødde sogningar, kunne det med fordel ha vore forska litt meir på.

Det er for mykje halvgodt i norsk reiseliv – og det er ikkje naturen si skuld.

Dersom det handlar om innverknad...

Så er valkampen unnagjort. I dag pustar politikarane ut, og bur seg på ei spennande valvake, både rundt om i landet og på dei ulike partihovudkontora i hovudstaden.

NO er det du som bestemmer. Me vonar at så mange som mogleg nyttar stemmeretten sin. Så om du ikkje har gjort det på førehand, kom deg til eit stemmelokale nær deg i dag!

Meiningsmålinga har i heile år peika ei retning. Det går mot blått fleirtal på Stortinget – kor blått står att og sjå. Enkelte vonar på blåblått, andre fryktar det. Det skal uansett eit lite jordskjelv – nei forresten – eit stort, for å nekta Erna Solberg å flytta inn i statsministerbustaden bak slottet.

Men, så lenge folket skal bestemma, er det alltid eit men. Like før helga registrerte me at rundt 700.000 veljarar ikkje hadde bestemt seg. Det er mange. Og då er sjølvsagt ingenting heilt avgjort.

her i Sogn og Fjordane kom det sist veke ei meiningsmåling som var stikk i strid med dei nasjonale strøymingane. Høgre gjekk dramatisk attende frå juni – heile 11,5 prosent. Ap og KrF gjekk begge fram med over fire prosent og Sp med to.

For Sp var det gledeleg med litt framgang sjølv om det er langt att til førre valresultat. Det er eit lite hav frå 19 prosent til over 25 som Liv Signe Navarsete &  Co fekk i 2009.

Same kor raud, grøn eller blå du er – er det grunn til å peika på eit faktum – nemleg at fylket dei seks siste åra har vore representert tettare på den nasjonale makta enn nokon gong før. Liv Signe Navarsete har vore ein av tre i det aller inste.

Det er ei stund til Bjørn Lødemel kjem seg i ein tilsvarande posisjon, for å seia det varsamt. Sjølv om mange har svartmåla situasjonen i dette fylket nokså grundig dei siste månadene, så er det kanskje grunn til å spørja seg korleis det kunne ha vore her utan den tette kontakten inn der dei viktigaste avgjerdene blir tekne.

Kva med høgskuleutbygginga? Kva med Loftesnesbrua, Vikafjellstunnelen, vegen gjennom Lærdalsdalen og over Filefjell, til dømes? Me registrerer at Marta Finden har brukt 600.000 kr på Geelmuyden Kiise for å få tunnelen på plass, men hadde det vore tilstrekkeleg under ei anna regjering, utan direkte innverknad frå dette vesle fylket?

Sjølvsagt er det også god grunn til å stilla spørsmål ved omfattande sentralisering både her og der og bøndene vil alltid klaga og kyta. Men igjen – kva hadde vore alternativet? Uansett – viss du trur at innverknad og nærkontakt med makta betyr noko, så er valet greitt.

Og vil du ha endring så snakkast me ved neste krossveg, etter at dette fylket har vore frikopla makta i fire år …