Viser arkivet for stikkord bjørn

Kunst som provoserer

Me er – heldigvis i ferd med å få ein kunstdebatt i fylket. Det er på høg tid. Denne veka har det vore heftige diskusjonar, både muntlege i lokalradioen og skriftlege på ulike sosiale media – om nye, og provoserande kunstverk.

I Sunnfjord har debatten gått høgt og heit om Stig Eikaas sitt siste verk, ein gigantisk statue av Fridtjof Urdahl. Det var svært høg temperatur i ein radiodebatt mellom kunstnar Eikaas og kulturmeldar Hans Jacob Reite.

her i Sogn og i våre spalter, har debatten dei siste dagane handla om ein bjørn som søv på ein søppelhaug. Kunstverket, eller rettare sagt, installasjonen til amerikanaren Mark Dion skal om få veker plasserast ut i naturen – ved den nasjonale turistvegen mellom Aurland og Lærdal.

reaksjonane har ikkje late venta på seg etter at Sogn Avis presenterte verket måndag. Fleire karakteriserer kunstverket som boss og at det bør sendast rett på bossplassen. Det er også fleire som har hevda at det er meiningslaust å bruka pengar på slikt.

Kva skal me med kunst som ikkje provoserer? Kva skal me med kunst som folk er likesæle til – og som ingen reagerer på? Og – er det rett å dømma eit kunstverk nord og ned før det er ferdig, før det er sett på plass i sin rette samanheng? Sjølvsagt ikkje.

I ein artikkel i dagens avis fortel me meir om kva samanheng den sovande bjørnen skal presenterast i. Og me er rimeleg trygge på at mange kjem til å endra syn på den sovande bamsen på søppelhaugen når dei har lese denne saka.

Bjørnehiet, som i desse dagar blir konstruert inne i fjellet på den vakre fjellovergangen, blir til dømes attskapt så nær opp til slik eit ekte bjørnehi er, og kan betraktast både gjennom eit vindauga over du kan dessutan gå inn i hiet.

Og så er det opp til kvar enkelt av oss å skapa vår eiga tolking av kva det kan bety at ein bjørn har sovna oppe på ein haug med søppel. Dersom du tek deg tid og studerer søppelet vil du sjå at det slett ikkje er så tilfeldig samanraska som det i utgangspunktet, kan virka.

Men det mest interessante er det engasjementet som dette kunstverket har skapt og skaper allereie fleire veker før det er på plass. Me har ingen vanskar med å forstå at nokon blir provosert av dette – men igjen – kva i all verda skal me med kunst som ikkje provoserer.

me ser fram til å sjå bjørnen – i sitt «rette» element …