Viser arkivet for stikkord sogndalfotball

Kva var feil, Jonas Olsson ?

«Ei lita lokalavis har fått unødvendig mykje merksemd», sa sogndalstrenar Jonas Olsson på direkten til TV-stasjonen Cmore før kampen mot Vålerenga laurdag. Etter kampen gjekk den hardt pressa trenaren endå lenger i sin kritikk mot Sogn Avis.

Han hevda, ifølgje fleire aviser følgjande: «Det at en lokalavis skriven en sak med mange feil, og skal kunne legge et grunnlag for at de nasjonale avisene skal henge ut spillere med både namn og bilde er alvorlig. Det skuffer meg enormt mye. Det så ikke ut til å påvirke deres prestasjon, men det skader spillernes privatliv».

Olsson sikta sjølvsagt til vårt oppslag laurdag om at han – eigenhendig – hadde refsa to av spelarane sine for å ha vore rusa i sentrum onsdag kveld og natt. Dagen etter var der oppvaskmøte der dei to angrande syndarane, Erik Dahlin og Espen Næss Lund fekk klar melding om at dei får sparken dersom slike episodar gjentek seg.

Sogn Avis sitt oppslag var basert på intervju med same Olsson, med dei to spelarane som vedgjekk, la seg flate og orsaka og med Håvard Flo i det sportslege apparatet.

At Jonas Olsson valde å gå ut for å «refsa» lokalavisa etter tapet mot Vålerenga er nesten ikkje til å tru. Mannen har ikkje kontakta oss for å dementera noko. Det einaste han har teke opp er at «fyll» ikkje var dekkjande for Espen Næss Lund sin del.

Kan Jonas Olsson no fortelja oss kva som var feil i denne artikkelen? Eller reagerer han slik fordi saka fekk merksemd langt utover Sogn?

Me kan forstå at Olsson og klubben ikkje likar at lokalavisa skriv om slike episodar. Men at Olsson gjer eit poeng av at Sogn Avis er ei lita lokalavis er latterleg. Hadde vore greiare for han om ei større avis tok opp saka? Trur han det er storleiken det kjem an på når det handlar om journalistiske prioriteringar?

Er Sogn avis ei lita lokalavis så er Sogndal Fotball ein liten klubb. Betyr dette at Olsson meiner at det gjeld heilt andre reglar for dei enn andre?

Ingen følgjer Sogndal Fotball tettare enn Sogn Avis. På godt og vondt. Me lagar reportasje når trenaren innfører felles frukost, fordi det er viktig for både helse, haldningar og prestasjonar. Fyll midt i veka, er neppe spesielt prestasjonsfremjande – så sjølvsagt skriv me om det også.

Men det er viktig å presisera at laurdagens oppslag ikkje var basert på dei første og einaste tipsa av dette slaget. Sogn Avis har – over tid – motteke fleire og no var begeret fullt. Me konstaterer også at trenaren ikkje har dementert at han refsa dei to spelarane. Så igjen, Olsson – kva var feil i Sogn Avis sitt oppslag?