Viser arkivet for stikkord sokneprest

Kampen for soknepresten

Handlekraftige damer i Årdal har sett i gang ein underskriftsaksjon for å få sokneprest Carsten Wind Hansen attende i stillinga. Den danske presten har vore sjukmeld sidan i fjor sommar. Damene gjekk først ut med ei støtteerklæring, fordi mange hevda det er ei gruppering i kyrkja som vil pressa presten ut for godt.

Sogn Avis skreiv om denne saka første gong laurdag 28. januar. Årsaka til at mange årdøler er forarga, er eit nesten tre sider langt brev som vart sendt til Årdal kyrkjelege fellesråd i fjor. Dette brevet skal innehalde ei rekkje klagepunkt mot soknepresten i Nedre Årdal Sokn, Carsten Wind Hansen, som vart innsett i stillinga i januar i fjor.

Mange trur at forklaringa på den langvarige sjukmeldinga startar her.

Då damene ikkje fekk noko svar frå dei ansvarlege i kyrkja på kvifor den danske presten er uynskt i bygda, starta dei underskriftsaksjonen. Dei hevdar at dei har fått overveldande respons sidan dei la ut underskriftslistene i dei fleste kioskar og butikkar sist fredag. Listene blir liggjande ute til førstkomande måndag. Då skal aksjonistane vurdera kva neste steg blir.

Carsten Wind Hansen blir av fleire karakterisert som ein god og folkeleg prest. Damene gir seg ikkje, og forlanger eit klart svar på kvifor han ikkje får halda fram i jobben.

Dette svaret kan ingen gje dei i alle fall ikkje førebels. Både prost Bård Haukedal og leiar i Årdal kyrkjelege fellesråd, Oddbjørn Einan viser til at dette er ei personalsak og at dei har teieplikt.

Det er greitt nok, men samstundes bør leiinga i kyrkja ta det store folkelege engasjementet for soknepresten på alvor. Årdal er eitt av dei lokalsamfunna i regionen med størst takhøgd, størst rom for det folkelege og det ekte. Dersom Wind Hansen si sjukmelding skuldast at dei mørkare, meir fundamentalistiske kristne kreftene har vunne fram med sitt syn, er det grunn til å slå alarm med tanke på framtida for ei levande folkekyrkje som folk flest vil engasjera seg i.

Aksjonen for den folkelege, danske soknepresten kjem paradoksalt nok, i ein periode der dei to sokna i Årdal paradoksalt nok har stor prestemangel. På grunn av fleire sjukmeldingar står 120 prosent stilling som prest ledig.

Frå utsida verkar dette som ei forholdsvis grei sak å ordna opp i men meir enn noko bør, i første omgang, Årdal kyrkjelege fellesråd ta det store folkelege engasjementet i denne saka på alvor.