Viser arkivet for stikkord stortingsvalet

Dersom det handlar om innverknad...

Så er valkampen unnagjort. I dag pustar politikarane ut, og bur seg på ei spennande valvake, både rundt om i landet og på dei ulike partihovudkontora i hovudstaden.

NO er det du som bestemmer. Me vonar at så mange som mogleg nyttar stemmeretten sin. Så om du ikkje har gjort det på førehand, kom deg til eit stemmelokale nær deg i dag!

Meiningsmålinga har i heile år peika ei retning. Det går mot blått fleirtal på Stortinget – kor blått står att og sjå. Enkelte vonar på blåblått, andre fryktar det. Det skal uansett eit lite jordskjelv – nei forresten – eit stort, for å nekta Erna Solberg å flytta inn i statsministerbustaden bak slottet.

Men, så lenge folket skal bestemma, er det alltid eit men. Like før helga registrerte me at rundt 700.000 veljarar ikkje hadde bestemt seg. Det er mange. Og då er sjølvsagt ingenting heilt avgjort.

her i Sogn og Fjordane kom det sist veke ei meiningsmåling som var stikk i strid med dei nasjonale strøymingane. Høgre gjekk dramatisk attende frå juni – heile 11,5 prosent. Ap og KrF gjekk begge fram med over fire prosent og Sp med to.

For Sp var det gledeleg med litt framgang sjølv om det er langt att til førre valresultat. Det er eit lite hav frå 19 prosent til over 25 som Liv Signe Navarsete &  Co fekk i 2009.

Same kor raud, grøn eller blå du er – er det grunn til å peika på eit faktum – nemleg at fylket dei seks siste åra har vore representert tettare på den nasjonale makta enn nokon gong før. Liv Signe Navarsete har vore ein av tre i det aller inste.

Det er ei stund til Bjørn Lødemel kjem seg i ein tilsvarande posisjon, for å seia det varsamt. Sjølv om mange har svartmåla situasjonen i dette fylket nokså grundig dei siste månadene, så er det kanskje grunn til å spørja seg korleis det kunne ha vore her utan den tette kontakten inn der dei viktigaste avgjerdene blir tekne.

Kva med høgskuleutbygginga? Kva med Loftesnesbrua, Vikafjellstunnelen, vegen gjennom Lærdalsdalen og over Filefjell, til dømes? Me registrerer at Marta Finden har brukt 600.000 kr på Geelmuyden Kiise for å få tunnelen på plass, men hadde det vore tilstrekkeleg under ei anna regjering, utan direkte innverknad frå dette vesle fylket?

Sjølvsagt er det også god grunn til å stilla spørsmål ved omfattande sentralisering både her og der og bøndene vil alltid klaga og kyta. Men igjen – kva hadde vore alternativet? Uansett – viss du trur at innverknad og nærkontakt med makta betyr noko, så er valet greitt.

Og vil du ha endring så snakkast me ved neste krossveg, etter at dette fylket har vore frikopla makta i fire år …