Viser arkivet for stikkord uriaspost

Uriaspost og Aarebrot

Årdal kommune slit tungt med å få seg ny rådmann. Etter andre gongs utlysing vart det endeleg tilsett ny rådmann. Men etter å ha tenkt seg litt om, takka vedkomande som fekk tilbod om jobben, sist veke nei. Dermed må stillinga lysast ut endå ein gong.

Arne Gunnar Dokken, som er administrerande direktør i Delphi Consulting, eit selskap som driv med leiarrekruttering i offentleg og privat sektor, karakteriserer dette som ein uriaspost. Han meiner det vil bli svært krevjande å få på plass ein ny toppsjef i kommunen. Først og fremst fordi Årdal no er ei bygd prega av vanskelege tider.

Han ser ikkje vekk ifrå at det hadde vore enklare å rekruttera ny rådmann i betre økonomiske tider for kommunen.

Men samstundes som Årdal fekk nei frå ein søkjar som var tilsett, fortalde Bergens Tidende at Hordaland fylkeskommune ikkje har fått ein einaste søkjar til stillinga som fylkesrådmann. Og det etter å ha lyst ut denne stillinga to gonger. Heilt sidan april har nabofylket i sør jobba med å finna kandidatar til den viktigaste byråkratjobben i fylket.

Ikkje ein einaste person har førebels meldt sin interesse. Og då er det kanskje på tide å minna om kva professor Frank Aarebrot uttalte til Sogn Avis før jul i fjor, etter at berre ein person hadde søkt stillinga som fylkesrådmann i Sogn og Fjordane.

Då stilte den frittalande professoren følgjande spørsmål: Kven vil vera fylkesrådmann eller fylkesmann og bu i ein kommune der ingenting skjer?

Aarebrot trudde sjølv at ei av forklaringane var at Sogn og Fjordane er eit så lite attraktivt fylke, at folk ikkje vil vera fylkesrådmann eller fylkesmann der. Men Aarebrot opna alternativt for at det kanskje ikkje var noko i vegen med fylket, men med administrasjonssenteret Hermansverk.

«Kven vil vera fylkesrådmann eller fylkesmann på ein stad der ingenting skjer, i motsetjing til ute ved kysten som i Florø, der det er eit dynamisk miljø», spurde Frank Aarebrot i desember 2011.

Me er spente på kva vurderingar den same professoren har av byen Bergen etter at det ikkje har meldt seg ein einaste søkjar til den tilsvarande stillinga i Hordaland – etter to utlysingar. Me ser vel føre oss at han legg lista ein annan stad for Bergen enn for Hermansverk.